- След като сте решили да изберете Лесно и Бързо самостоятелно настаняване , вие трябва да регистрирате документите за самоличност на всеки гост чрез стъпка 1. Може да направите това и преди пристигане.
 - Стъпка 2 ви дава информация как да получите ключовете си 
 - Чрез стъпка 3 ще бъдете информирани как да достигнете апартамента си.

Моля спазвайте следните стъпки за лесно и бързо "Самостоятелно настаняване" 

СТЪПКА 1Регистрация на гост:

Бърза и лесна процедура за регистрация на гост във ВИП Апартаменти София. Моля попълнете данните за всеки гост.

СТЪПКА 2"Самостоятелно настаняване" се осъществява с помощта на мобилен/стационарен сейф за предаване на ключове. 
Преди пристигането си ще получите имейл с код за достъп за сейфа, заедно с инструкции къде да намерите сейфа. (Стъпка 3) СТЪПКА 3Кликнете на апартамента, за който сте избрали "Самостоятелно настаняване", за прочетете инструкциите за отваряне на сейфа: